fbpx

Tres intervencions inspiradores, un centenar de participants i un repte: aprofundir el decàleg mūtāre dels elements que incrementen el potencial transformador dels projectes culturals.

Tres preguntes:

  1. Com podem articular un procés que garanteixi que estem incorporant una visió transformadora en els projectes culturals?
  2. Què significa posar la persona al centre com a protagonista i destinatària del procés creador?
  3. Com podem contribuir des dels projectes culturals a resoldre els reptes socials i educatius de la nostra societat?

Tres dies, un lloc i tres cronistes: 7 de maig, 18 de juny i 16 de juliol, Antiga Fàbrica Estrella Damm, i La Pous, Jordi Cabré i Elisenda Guiu.

I el resultat d’aquests tallers de co-creació és:  81 exemples de projectes culturals transformadors, 42 propostes d’acció, 97 barreres que ens podem trobar a l’hora de dur-les a terme, 86 recursos per superar-les, i gairebé una cinquantena de criteris d’avaluació.

A continuació hi trobaràs un primer document de síntesi amb els resultats més rellevants, els vídeos resum de les ponències, la transcripció de les intervencions dels experts, les contra-cròniques, i els vídeos i les fotografies d’ambient dels tres tallers.

Share This