Participa en la cocreació d’una guia pràctica digital per desenvolupar i avaluar projectes culturals transformadors

Escull el taller en què participaràs

Workshop 1: Procés metodològic

Com podem articular un procés que garanteixi que estem incorporant una visió transformadora en els projectes culturals?

Repte:
Definir els requisits que ha de complir el procés de disseny, desenvolupament i avaluació d’un projecte cultural per contribuir a la transformació social.

Preguntes a les quals volem donar resposta
 • Com podem dissenyar i planificar projectes sostenibles econòmicament i que incorporin les propostes del decàleg?
 • Com impliquem als grups d’interès en la cocreació i la participació als projectes culturals?
 • Com podem avaluar la contribució d’un projecte cultural a la transformació social?
 • Com podem sistematitzar els aprenentatges dels projectes per a la seva transferència i millora?
Punts del decàleg relacionats
3. Aportació d’innovació artística i social

8. Implicació i cocreació

9. Rigor metodològic

10. Sostenibilitat

Repassa el decàleg!

Expert que dinamitzarà la sessió
Roberto Gómez de la Iglesia, dirigeix la plataforma c2+i, Conexiones improbables
Quan

Workshop 2: La persona al centre

Què significa posar la persona al centre com a protagonista i destinatària del procés creador?

Repte:
Concretar el rol de la persona als projectes culturals transformadors, com a protagonista en la creació i com a destinatària de la mateixa.

Preguntes a les quals volem donar resposta
 • Podem incidir des dels projectes culturals en facilitar l’accés a la cultura de totes les persones? Com?
 • Què significa situar la persona al centre dels projectes culturals, com a protagonista activa?
 • Quines competències hem de contribuir a desenvolupar des dels projectes culturals?
 • Com podem provocar i despertar en les persones l’emoció transformadora des de la cultura?
Punts del decàleg relacionats
2. Cultura per a totes les persones 
4. La persona, protagonista activa 
5. Connectar des de l’emoció i la il·lusió pel canvi

Repassa el decàleg!

Experta que dinamitzarà la sessió
Eva García, experta en creació artística comunitària i comissària del programa ART i PART, directora de comuArt.
Quan

Workshop 3: Impacte dels projectes culturals

Com podem contribuir des dels projectes culturals a resoldre els reptes socials i educatius de la nostra societat?

Repte:
Generar impacte des dels projectes culturals, contribuint a donar resposta als reptes socials i educatius actuals.

Preguntes a les quals volem donar resposta
 • Poden els projectes culturals ser antenes per a la detecció i resposta a les necessitats socials actuals? Com ho podem fer realitat?
 • Podem, des dels projectes culturals, anticipar la detecció i resposta a les necessitats socials de les generacions futures?
 • Com podem concretar la creació de ponts entre cultura i educació des dels projectes culturals?
 • Com podem provocar motivació per les arts en la infància i la joventut des dels nostres projectes concrets?
Punts del decàleg relacionats
1. Compromís amb els reptes socials
6. Sentit crític
7. Infants i joves creadors

Repassa el decàleg!

Expertes que dinamitzaran la sessió
Núria Aidelman i Laia Colell, d’A Bao A Qu, entitat  cultural dedicada a la ideació i el desenvolupament de projectes que vinculen creació artística i educació.
Quan
16 de juliol de 2019

De 9 a 12 hores

Antiga Fàbrica Estrella Damm (Carrer del Rosselló, 515)

Share This